31
Eki

Dahiliye – İç Hastalıkları

Zaman kavramının çok önemli olduğu İç Hastalıkları Bölümünde, erken teşhis ve tedavi büyük önem taşımaktadır.

Günümüz modern tıbbında bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak İç Hastalıkları birimi (Genel Dahiliye) kendi içinde birçok yan dala ayrılmakla beraber erişkin hasta grubunun cerrahi dışı tüm şikayetlerinin direkt çözüm merkezi olmaya devam etmektedir.

Bu nedenle Merkezimizin İç Hastalıkları bölümlerinde 16 yaş üstü tüm bireylerin şeker hastalığı, hipertansiyon, lipid metabolizması ile ilgili bozukluklar (Kolesterol, trigliserid, HDL, LDL), hormon hastalıkları (Tiroid hastalıkları, paratroid hastalıkları, böbrek üstü bezi hastalıkları), metabolizma bozuklukları,  obezite (Şişmanlık), sindirim sistemi hastalıkları (Mide ve barsaklar), Kan hastalıkları (Kansızlık, pıhtılaşma sisteminin bozuklukları), enfeksiyon hastalıkları, akciğer hastalıkları (Üst ve alt solunum yolu hastalıkları), karaciğer hastalıkları, böbrek hastalıkları, ateşli hastalıklar, safra kesesi hastalıkları, romatizmal hastalıklar, yaşlı bireyin genel sağlık kontrolü ve yaşlılığa bağlı sorunlar ilgili tedaviler uygulanmaktadır.

Ayrıca; Akciğer(Solunum sistemi) , Hipertansiyon, Kardiyoloji (Kalp ve damar), Nefroloji (Böbrek), Endokrin (Hormonal hastalıklar  – şeker, guatr, şişmanlık vs.), Enfeksiyon,  Romatoloji (bağışıklık sistemi), Gastroenteroloji (sindirim sistemi), Hematoloji  (kan hastalıkları) yönünden değerlendirmeleri yapılarak tedavilerinin planlanması ve gereğinde ilgili branşlara yönlendirilmeleri sağlanmaktadır.

Bölümümüzde aile öyküsü, ayrıntılı fizik muayene doğrultusunda gerekli laboratuvar ve radyolojik incelemeler yapılarak, hastalıkların erken teşhisi ve tedavisi