Diyetisyen Blog

Yeterli ve Dengeli Beslenme

Yeterli ve Dengeli Beslenme Sağlığın Temelidir. Dünya Sağlık Örgütü, sağlığı; insanını “fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olması” şeklinde tanımlar. Yalnızca hastalık veya yaralanma gibi durumların bulunmaması insanın sağlıklı olduğunu göstermez. İnsanın dolayısıyla toplumun sağlığını etkileyen başlıca etmenler kalıtım ve çevre koşullarıdır. Kalıtım, insanın ailesinden kendine geçen ve doğuştan var olan nitelikleridir....
Devamı