Akut Bakteriyel Menenjit

Klinik Bulgular : Ateş, şiddetli baş ağrısı, kusma, ense sertliği, Kerning ve Brudzinski
belirtileri, patolojik refleksler, nabızda diskordans, herpes labialis, konvülsyon, ileri dönemde göz dibi stazı, opüstotonus, şuur bulanıklığı ve koma.

Ayırıcı tanı : Beyin absesi (meninkslere direne olarak menejit yapar), beyin tümörü, ensefalit, subaraknoid kanama.

Tedavi : Bakteriyel menenjit düşünülen hastaya BOS alındıktan hemen sonra (30 dk içinde) uygun IV ampirik antibiyotik tedavisine başlanmalıdır.

X