Bel Ağrıları

Bel ağrısı, tüm dünya nüfusunun % 85′ e varan oranlarda, hayatlarında en az bir defa geçirdikleri ve tıpta çok sık rastladığımız bir sendromdur. Özellikle sanayileşmiş ileri batı ülkelerinde bel ağrısı çok yaygın olarak görülür. Akut ( ani ortaya çıkan ) bel ağrısı vakalarının % 80′ e yakın bir oranında 6 – 8 hafta içinde tedaviye bağlı olmaksızın iyileşme olmaktadır. Ancak bunların yaklaşık % 40′ ında bir yıl içinde ikinci atak gelişir. Kronik bel ağrılı olanların ise % 80′ inde bir yıl içinde yeni atak gelişmektedir. Burada önemli olan, ilk akut atağı önleyebilmek ve bel ağrısında kronikleşmeye ve bunu izleyen sakatlığa mani olmak için ağrıyı başlatan ve kronikleştiren faktorleri tanımak ve önlem almaktır. Bu nedenle bel ağrısında risk faktörleri araştırılmıştır. Bunlar:

  • Meslekle ilgili olanlar
  • Sportif aktivitelerle ilgili olanlar
  • Kişisel risk faktörleri
  • Psikolojik faktörlerdir.
X