Göz bebeğinizin arka kısmında lens dediğimiz ince kenarlı saydam bir mercek bulunmaktadır. Lens gözün ön kısmındaki saydam tabakadan sonra gözün optik mekanizmasıni oluşturmaktadır. İleri yaslarda lens, skleroze olur, sertleşir ve esnekliğini kaybeder. Lensin saydamlığının azalması ve kesifliklerin ortaya çıkmasına KATARKT denir.

Senil kataraktların oluşmasında yas faktörü önemli olmaktadır. Ayrıca aşırı şişmanlık, sigara ve alkol bağımlılığı katarakt için risk teşkil eder. Yaşlılık kataraktı kataraktların en sik görülen tipidir. Zamanla artan bulanık bir görme mevcuttur. Olguların çoğunda katarakt çift taraflıdır. Katarakt çeşitli sebeplerle oluşmaktadır. Konjenital veya erken dönemde gelişen kataraktlar sık görülen oküler anomalilerden olup, çocukluk çağı körlük nedenlerinin %10 – % 40’ini oluşturduğu bildirilmiştir. Kataraktlar genellikle çocukluk çağında yetişkinlerden daha az sıklıkla görülür. Tedavisi yetişkinlerden farklılık gösterir. Yetişkinlerde görme fonksiyonlarinin bozulması nedeni ile katarakt tanısı erken dönemde konulabilmekte; oysa çocuklarda şaşılık veya sistemik hastalıklar eşlik etmiyorsa ve katarakt tek gözde ise tanı genellikle gecikebilmektedir. Cerrahi tekniklerin gelişmesi ve teknolojik yenilikler tanı ve tedaviyi kolaylaştırmaktadır.

Travmatik kataraktlar lensi etkileyen madeni göz içi yabancı cisimlerinden sonra görülür. Saçmalar, oklar, taslar, künt travmalar, sıcakta fazla kalma, x ışınları ve radyoaktif maddeler travmatik katarakta neden olurlar. Travmatik kataraktların çoğu önlenebilir. Sanayide en emin önlem; iyi bir koruyucu gözlüktür.