SAĞLIK RAPORLARI

Laboratuvar sonuçlarınız için tıklayınız.

İşe Giriş Sağlık Raporu, tüm sektörlere uygun şekilde istenen tüm tetkik, tahlil ve muayeneler yapılarak teslim edilmektedir. İş başvurunuzda ihtiyacınız olan tüm sağlık incelemeleri, grafikler ve laboratuar sonuçları hekimlerimizin kontrolünde hazırlanarak onaylanmaktadır. Onaylı işe giriş sağlık raporunu aldıktan sonra istediğiniz sektörde yaptığınız iş başvurusun ait önemli bir gereksinimi yerine getirmiş olacaksınız.

Ülkemizde sağlık raporu gerektiren iş kollarında genel olarak istenen akciğer grafisi, solunum fonksiyon testi, işitme testi, kan tahlilleri, EKG ve portör muayenesinin tamamı merkezimiz tarafından yapılmaktadır. İş başvurusunda veya işe kabul edildikten sonra zorunlu olarak istenen işe giriş sağlık raporları gerekli tetkikler yapılıp tahlil sonuçları çıkar çıkmaz kısa bir sürede teslim edilmektedir.
Çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli sınıflarda yer alan tüm meslek gruplarına göre hazırlanan işe giriş sağlık raporu, iş güvenliği ve sağlığı alanında ihtiyaç duyulan tüm detaylara sahiptir. Fiziksel muayenenin yanı sıra özel olarak istenen diğer muayenelerde de merkezimiz yardımcı olmaktadır. 6331 sayılı İş Güvenliği Kanunu kapsamında istenen düzenli periyodik muayeneler, hastalık raporları, iş görebilir ve iş göremez raporları, iş başlama raporları da merkezimiz tarafından, yönetmeliklere uygun şekilde hazırlanmaktadır.
Tüm tetkik ve tahlillerden sonra iş kabul aşamasında istenen özel grafikler de uzman doktorlarımız ve laborantlarımızın onayıyla sunulmaktadır. Sağlıklı bir iş yaşamı geçirmeniz ve çeşitli risklerden korunmanız için her zaman yanınızdayız.

Akciğer grafisi, birçok iş kolunda gerekli olan ve işverenler, kurumlar, kuruluşlar tarafından zorunlu tutulan görüntüleme tekniklerinden birisidir. Omurgaların, göğsün, solunum yollarının, kan damarlarının, akciğerlerin ve kalbin görüntülemesini sağladığı için bu bölgelerdeki problemleri göstermesi açısından fayda sağlamaktadır. Farklı sektörler için istenen akciğer filmleri merkezimiz tarafından doktor onayından sonra size teslim edilmektedir.

X-ray ışınları kullanılarak yapılan bu tetkik ile iş başvurusunda bulunabiliri kabul edilmiş bir başvurunuz için zorunlu olan tetkiklerden birini kolaylıkla temin edebilirsiniz. Mümkün olan en kısa sürede akciğer grafisini teslim ediyoruz. Farklı rahatsızlıkların tespitinde önemli rol oynayan akciğer grafisi, işe girişte istenen ortak görüntülemelerden birisidir. Bu nedenle diğer belge ve evraklarınızı hazırlarken vakit kaybetmemeniz için merkezimizdeki işlemlerinizi kısa sürede bitiriyoruz.
Laboratuvar tetkik ve tahlilleri ile destek sağlayarak işe giriş sağlık raporlarından ihtiyacınız olanları uzmanlarımızın onayıyla teslim ediyoruz. İşverenlerin en fazla istediği tetkiklerden biri olan akciğer grafisi çok kısa sürede tamamlanmaktadır. Diğer tahlilleriniz ile birlikte ihtiyacınız olan tüm sağlık raporlarını merkezimizden temin edebilirsiniz.
Akciğer grafisi çektirmek zorunda olan meslek gruplarının tamamına hizmet sağlıyoruz. Özellikle tozlu üretim yapan meslek alanlarında çeşitli rahatsızlıklar yaşanmaması için alınması gereken önlemler açısından bu sağlık raporları etkili olmaktadır. İş sırasında yaşanan iş kazaları veya uzun bir süreçte ortaya çıkan meslek hastalıklarının tespitinde de merkezimiz tüm işyerleri ve çalışanlara destek sunmaktadır.

İşitme testi (odiometri), işe girişte istenen testler ve raporlar arasındadır. Çalışanların işitme problemi yaşayıp yaşamadığının tespiti açısından önem arz etmektedir. İşitme fonksiyonlarının değerlendirilmesi için yapılan bu test sonucu yazılı olarak çalışanlara sunulmaktadır. Çalışanlar kendilerinden istenen işe giriş raporlarını böylece temin etmektedir. Farklı resmi kurum ve kuruluşlara iş başvurusunda istenen testler arasında yer alan odyometrik muayene, fiziksel boyut ve cihaz ile ölçüm olmak üzere iki ana işlemde tamamlanmaktadır.


Sessiz ve yalıtımlı bir odada yapılan işitme testi, kulaklara bağlanan cihazlardan verilen seslerin işitilme oranını ölçmektedir. İşitme söz konusu olduğu zaman göz veya el ile onay verilmektedir. Sadece işe girişlerde değil; çalışma sırasında yaşanması muhtemel işitme kayıplarının da değerlendirmesini yapıyoruz. Zaman içinde periyodik olarak istenen odyometrik incelemeler konusunda işyerleri, firmalar, fabrikalar veya resmi kurumlarla anlaşmamız bulunmaktadır.
Gürültülü işlerde çalışanların uygun kişisel koruyucu donanım kullanmadıkları zaman yaşamaları olası işitme kayıplarını değerlendirilmesi boyutunda da tüm işyerleri ve çalışanlara sözleşmeli hizmet veriyoruz. Uzman doktorlarımız, laborantlarımız, teknisyenlerimiz ve analistlerimiz aracılığı ile ihtiyacını olan tüm işe giriş sağlık raporları konusunda yetkiliyiz.
Periyodik muayeneler ile çalışanların sağlık taramalarını gerçekleştirerek, zaman içindeki değişimleri işyeri doktorları ve iş güvenliği uzmanlarına rapor şeklinde sunuyoruz. İşletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri, sürdürürken çalışanların sağlığını korumaları ve takip etmeleri için tüm uzman personelimiz ile profesyonel destek sunmaya devam ediyoruz.

Solunum fonksiyon testi temelde akciğerleri özelde birçok farklı sistemi ilgilendirmektedir. Genel olarak solunum sistemimizdeki tüm ünitelerdeki sorunları tespit etmeye odaklanmaktadır. Bu sistem içerisinde zamanla fonksiyonunu yitiren akciğerler, farklı duman ve zehirli gazlar nedeniyle zarar gören soluk borusu ve paralelinde kullanılan yutak yer almaktadır. Özellikle aşırı hava kirliliğinin neden olduğu birçok rahatsızlık tespit edilmektedir.

İnsanlar ve çalışanlar yürüdükleri, seyahat ettikleri, yaşadıkları veya çalıştıkları yerlerde farkında olmadan hava kirliliğine maruz kalmaktadır. Bu kirlilik nedeniyle zaman içinde soluk alıp vermede problem yaşayabilmektedirler. Bu tür problemlerin ilk tespit yöntemi solunum fonksiyon testi olmaktadır.

Kan tahlilleri birçok sektörün kesin bir ifade ile iş girişlerde istediği tahliller olmaktadır. İş güvenliği açısından özellikle bulaşıcı hastalıkların tespiti için önemli olarak addedilen bu tahliller iş girişte ilk kez istenebileceği gibi, iş sürecinde yıl içindeki riskli durumlarda veya portföy muayenelerinde de istenmektedir.

İş uygunluk kriterlerinden biri olarak değerlendirilen kan tahlilleri ile istihdam edilme ihtimali yükseltilmektedir. Çalışanın hem kendi sağlık durumunu öğrenmesi hem de işverenin talep ettiği tetkiklerin öğrenilmesi açısından kan tahlilleri önemlidir. Özellikle gıda sektöründe veya temizlik işlerinde çalışacak kimselerde kan tahlilleri direkt olarak birincil seviyede risk içerebilmektedir. Bu yüzden bu sektörde çalışacaklardan detaylı bir tetkik talep edilebilmektedir.

Kan Tahlilleri Hangi İşlerde İsteniyor?

Kan tahlilleri günümüzde resmi kurumlarda ofis işlerinde çalışacak kişilerden sanayi tesislerinde görev alacak çalışanlara kadar birçok portföyde istenebilmektedir. Farklı tahliller talep edilebileceği gibi standart bazı başlıklar da gerekli görülebilir. Sarılık gibi bulaşıcı hastalıklarda yükselen kan değerlerinin ölçülmesi gibi örnekler gıda, temizlik ve sunum gerektiren işlerde öncelikli olarak beklenebilir. Bu açıdan bakacak olursak kan tahlilleri iş başvurularının hemen hemen tümünde çalışandan laboratuar çıkışlı ve onaylı olarak istenmektedir.

Çalışma alanında yoğun şekle toz kullanılıyorsa (maden veya talaşlı üretim gibi) nefes darlığı ciddi şekilde sorun yaratabilir. Böyle durumlarda hem solunum fonksiyon testi hem de kan tahlili doğru sonuca ulaşılmasını sağlar. Bu tür çalışma alanlarında hangi kan türlerine ait sonucun isteneceğine ise işyeri doktorları karar vermektedir.

İşe giriş sağlık raporlarından biri olan EKG (Elektrokardiyografi) kalp ritmini ve çalışmasını ölçen bir işlemdir. Kişinin vücuduna çeşitli elektrotlar bağlayarak kalbin çalışma hızını ve ritmini belirlemekte, bir çıktı vererek hekimlerin incelemesini sağlamaktadır. Bu ölçüm işlemi kalp rahatsızlıklarının tespitinde bir ön çalışma mahiyetinde olup kesin sonuç vermez ancak yine de fikir için çok önemlidir.

EKG için bir sağlık kuruluşuna veya işe giriş sağlık raporu veren kuruluşlara başvurulabilir. Sizin neden bu testi istediğiniz belirlendikten sonra istenen diğer testler, grafikler, görüntülemeler ve tahliller ile birlikte teslim edilmektedir. Merkezimiz işe giriş sağlık raporlarını uzman onayından sonra size sunarak istihdam edilmedeki bir engeli daha aşmanıza yardımcı olmaktadır.

İşe Girişlerde Neden EKG İstenir?

İşe girişlerde EKG istenmesinin başlıca sebeplerinden birincisi standart raporlar içinde olmasıdır. Esas önemli olanı ise zorlu iş sürecinde kalbin ne derece dayanıklı olduğunu, çalışanın fiziksel veya kimyasal olarak zorlandığı durumlarda kalbin sıkışıp sıkışmayacağını tespit etmektir. Çalışan yüksek performans göstermesi gerektiği iş türlerinde soluk alıp vermede problem yaşarsa bu ciddi bir sağlık problemine yol açabilir.

Bu yüzden işe girişlerde akciğer grafisi, işitme testi, solunum fonksiyon testi, kan tahlilleri ve portör muayenesi ile birlikte EKG de istenmektedir. Yüksekte çalışmalarda dengenin sağlanması ve düşmenin önlenmesi için her ne kadar iş güvenliği tedbirleri alınsa da, çalışanın dengesini sağlayabileceği bir vücut direncine de sahip olması gerekir. Kısaca çalışanın sağlıklı olması, normal soluk alıp verebilmesi ve acil durumlarda sükûnetini koruyabilmesi kalp ritminin doğru atmasına bağlı olduğu değerlendirilmektedir.

Portör muayenesi bulaşıcı hastalıklarda kendisi hasta olmayıp yanındaki kişilere veya mesai arkadaşlarına bulaştırma niteliğine sahip kişileri tespit etmek için yapılan muayenedir. Bazı virüsler ve bakteriler kişinin kendisini hasta etmemesine ve hatta o kişide hiçbir belirti görünmemesine rağmen taşıyıcı ve bulaştırıcı özellikte olabilmektedir. Bu çalışanların işyerindeki arkadaşlarına bulaştırmaması için düzenli aralıklarla muayeneden geçirilmesi önem arz etmektedir.

Periyodik olarak yapılan portör muayenesinde en geçerli süre 3 aydır. Bu süre içinde işyeri hekimi tarafından fiziksel muayene yapılabilmektedir ancak işe ilk girişlerde laboratuar ortamında detaylı bir araştırma yapılması ve ilk belirlemenin bu şekilde ortaya çıkarılması hayati önem taşır.

Portör Muayenesinde Hangi Testler İstenir?

Kapsamlı bir portör muayenesinde başta çalışanın kendisinin sağlık problemini ortaya çıkarmak, ikincil olarak ise diğer çalışanların sağlığını korumak adına birçok test istenmektedir. Bunlar arasında solunum problemlerini tespit etmek için yapılan akciğer grafisi, gaita analizi, Hepatit testleri ve boğaz kültürüdür. 2005 yılında yayınlanan yönetmeliğe göre çalışanlardan istenecek bu testler ile birçok riskin bertaraf edilmesi veya takip edilmesi sağlanmak amaçlanmıştır.

Çalışanlardan işe ilk girişte kapsamlı bir sağlık raporu istenmesi kanuni olarak bir ihtiyaç olarak belirlenmiştir. Personelin işe girmeden önce sağlığının ne durumda olduğu, zaman içinde işten etkilenerek sağlık durumunda bir değişiklik olup olmadığı ölçülmektedir. Zaman içinde periyodik olarak yapılan portör muayenesi de son güncel durumu ortaya koyması açısından önemlidir. Böylece çalışanların sağlık durumları yakından takip edilmekte, olası bir problemde hızlıca müdahale edilebilmektedir.

İlk defa ehliyet alacak, ehliyetini yenileyecek ya da ehliyet sınıf ekleyecek kişilerin ehliyet sağlık raporu almaları zorunludur. Kısaca Sağlık raporu almadan, ehliyet sahibi olamazsınız.

Ehliyet raporu almak için öncelikle bir sağlık kuruluşuna gitmeniz gerekir. Bu raporu alabilmeniz için yanınızda kimliğiniz ve iki adet biyometrik fotoğrafınız bulunmalıdır. Ayrıca lens veya gözlük kullanıyorsanız, bunları da yanınızda bulundurmanız faydalı olabilir. Muayene sırasında hekim, sağlık durumunuzla ilgili birtakım sorular soracak ve ardından denge, refleks testleri uygulanacaktır. Bu testleri geçtiğiniz takdirde hekim, fotoğrafınızın yer aldığı ‘sürücü olur’ raporunu size verebilir.

En çok merak edilen konulardan biri de, ehliyet yenilemek için de ehliyet sağlık raporu gerekli mi? Ehliyet yenileme için de sağlık raporu almak zorunludur. Ehliyetini yeniletmek isteyen sürücüler, kurallara uygun olarak başvurularını yapabilir ve ehliyet sağlık raporlarını alabilirler. Bu sürecin ardından ehliyet yenileme süreci başlayabilir. Aynı durum ehliyetini kaybeden sürücüler için de geçerlidir. Ehliyetin kaybolması durumunda yeniden ehliyet çıkarma işlemleri yapılacağı için ehliyet sağlık raporu da yeniden gereklidir. 

Profesyonel spor dallarında veya amatör spor faaliyetlerinde performans gösterebilmek için sporcuların alması gereken sağlık raporlarının en başında sporcu sağlık raporu gelir. 

Okul-Yurt sağlık raporu gibi sporcu raporu kadar önemli olan değerlendirmelerde süreçlerin yönetimi ve raporun sağlıklı hazırlanmasında gerekli adımların doğru atılmasını sağlıyoruz. 

Spor yapabilmenin en önemli koşulu olan sağlıklı bir vücut için birçok kurum rapor talep eder. Farklı tahlil veya tetkikler istense de temelinde raporun içeriği aynıdır. Polikliniğimizde ihtiyacınız olan tüm sağlık raporu çeşitlerini de kolayca alabilirsiniz. Uzman sağlık ekibimiz ve yüksek teknolojili ekipmanlarımız ile hızlı ve güvenli şekilde raporlarınız size teslim edilir.

 

Sporcu Raporu Nasıl Alınır, Neden Önemlidir?

Polikliniğimizde sporcu raporları doktor muayenesi sonucu kısa sürede verilmektedir. Rapor verilirken EKG ve kan tahlilleri gerekebilir.

Sporcu raporu alabilmek için de bu testler gerektiğinde yapılarak kişinin sağlıklı olup olmadığına karar verilir. Aynı zamanda sporcunun kullandığı oksijen seviyeleri tespit edilerek kondisyonu hakkında da bilgi verilir.

Tahliller dışında kardiyovasküler, akciğer, karaciğer durumlarına bakılır ve tüm dahiliye tetkikleri yapılır. Bu sayede kişinin istediği sporu yapıp yapamayacağı belirlenir. Raporun olumlu olması halinde kişinin lisansı rahatlıkla çıkarılabilir. Sporcu raporu alabilmek için ihtiyacınız olan tüm testleri uzman kadromuz ile rahatlıkla yapabilirsiniz. Aklınıza takılan tüm sorulara da polikliniğimize gelerek cevap bulabilirsiniz. Gerektiğinde de doktorumuzdan farklı alanlarda ihtiyacınız olabilecek sağlık raporu ile ilgili tüm bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz.

X