08
Oca

Yeterli ve Dengeli Beslenme

Yeterli ve Dengeli Beslenme Sağlığın Temelidir. Dünya Sağlık Örgütü, sağlığı; insanını “fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olması” şeklinde tanımlar. Yalnızca hastalık veya yaralanma gibi durumların...

Read More